12.1.2018

Potilaan "kymmenen käskyä"

Törmäsin hiljattain internetissä potilaan "kymmeneen käskyyn", joten ajattelin jakaa ne tänne blogin puolelle. Luulen, että osalle kansalaisista nämä on tuttuja, ja osa ei ole varmaan koskaan kuullutkaan. Siispä tässä ne tulevat:

1. Potilaalla on velvollisuus osallistua yhteiskunnan toimintoihin ja tukea niitä.

2. Meillä on velvollisuus edistää ja ylläpitää omaa terveyttämme. Potilaan tulee siis tehdä voitavansa oman terveytensä suojaamiseksi (esimerkiksi pyrkiä noudattamaan ravitsemussuosituksia). Tämä moraalinen velvollisuus on epätäydellinen; joskus muut velvoitteet voivat mennä sen edelle.

3. Potilaan ei tule aiheuttaa käyttäytymisellään vaaraa toisille ihmisille (esimerkiksi tieten tahtoen altistamalla heitä infektiotaudeille). Potilaan tulee myös erityisesti suojella sellaisten henkilöiden terveyttä, jotka ovat hänestä riippuvaisia tai muulla tavalla haavoittuvia (esimerkiksi tietämättömiä hänen aiheuttamastaan terveysriskistä). Tämä on osin moraalinen ja osin lainsäädäntöön pohjautuva.

4. Potilaalla on velvollisuus hakeutua hoitoon asianmukaisella tavalla. Potilas ei saa hakeutua esimerkiksi päivystyspoliklinikalle, jos hänen vaivansa ei edellytä päivystysluonteista tutkimista. Hänen ei myöskään pidä hakeutua lääkärin vastaanotolle, jos vaiva on trivaalisti itse hoidettavissa (vaikkapa lepo ja kuumelääkkeet). Potilaan tulee myös suhtautua realistisesti hoidon mahdollisuuksiin ja kunnioittaa hoitohenkilökuntaa.

5. Potilaan tulee kuvata oireensa ja aikaisemmat sairautensa avoimesti ja rehellisesti. Hän ei saa salata seikkoja, joilla on mahdollisesti merkitystä taudinmäärityksen, hoidon suunnittelun tai ennusteen kannalta (esimerkiksi allergiat, aiempien lääketieteellisten hoitojen keskeytymiset tai erilaiset luontaishoitokokeilut).

6. Potilaan tulee pääsääntöisesti suostua ehdotettuihin diagnostisiin tutkimuksiin ja hoitoihin. Hänen tulee noudattaa saamiaan hoito-ohjeita, ellei ole perusteltua syytä poiketa niistä. Hänen tulee myös välittömästi ja rehellisesti kertoa hoidon mahdollisista haittavaikutuksista. Velvollisuus on epätäydellinen, koska potilaalla on potilasoikeuslakiin perustuva täydellinen oikeus kieltäytyä lääkärin ehdottomista tutkimuksista ja hoidoista tai rajata niitä.

7. Sairaalapotilaan erityinen moraalinen velvollisuus on käyttäytyä kohteliaasti ja kunnioittavasti muita potilaita ja hoitohenkilökuntaa kohtaan. Hänen tulee pidättäytyä arvostelemasta omaa hoitoaan muiden potilaiden läsnä ollessa erityisesti silloin, kun arvostelu saattaisi vaikuttaa haitallisesti hoitohenkilökunnan toimintaan tai muiden potilaiden hoitoon (esimerkiksi lisäämällä pelkoa tai ahdistusta). Hoitoon liittyvien epäkohtien esiin tuomiseksi potilaan tulee käyttää siihen sopivia kanavia, esimerkiksi kääntyä lääkärin tai potilasasiamiehen puoleen.

8. Potilaalla on velvollisuus tehdä voitavansa oman toipumisensa edistämiseksi. Hänen tulee noudattaa annettuja hoito - ja elämäntapaohjeita, osallistua ehdotettuun jälkiseurantaan, tarkkailla omaa terveyttään ja huolehtia muutenkin terveydentilastaan tavalla, joka on omiaan edistämään toipumista.

9. Käsky kehoittaa potilasta osallistumaan lääketieteelliseen tutkimukseen. Koska tieteellinen tutkimus on hoidon kehittymisen kannalta välttämätöntä, potilaalla on epätäydellinen moraalinen velvollisuus - Helsingin julistuksen hengessä - osallistua tai ainakin suhtautua myötämielisesti lääketieteelliseen tutkimukseen. Kysymys on vastavuoroisuudesta. Uusien terveyshyötyjen tuottaminen ja vastaanottaminen edellyttävät ihmiseen ja ihmisperäiseen materiaaliin kohdistuvaa (bio)lääketieteellistä tutkimusta, ja potilaiden riittävä osallistuminen näihin tutkimuksiin turvaa uudet lääkkeet ja hoidot.

10. Moraalinen kansalaisvelvollisuus pitää yllä yhteiskunnan ydintoimintoja, kuten sosiaali - ja terveydenhuoltoa. Yhteiskunnallisten toimintojen ylläpitäminen ja tukeminen tekemällä ja hakemalla töitä, maksamalla verot ja äänestämällä vapaissa vaaleissa kuuluvat kaikki tämän moraalis - oikeudellisen velvollisuuden piiriin. Kyseinen velvollisuus ei kohdistu pelkästään potilaisiin, mutta sillä on potilaan moraalista asemaa määrittävä sisältö.

Keskustelu potilaan velvollisuuksista kuuluu kaikille, myös terveydenhuollon palveluntarjoajille. Potilas, joka ei ilmesty paikalle eikä peruuta varaamaansa aikaa tai ei vaivaudu syömään hänelle määrättyjä reseptilääkkeitä, ei varmastikaan toimi palveluntarjoajan ja maksajan - näkökulmasta yhteistyöhaluisesti eikä velvollisuudentuntoisesti. 

Lähde: Potilaan Lääkärilehti 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Hanna suosittelee

Lonkan ultraääniohjattu lääkeaineinjektio

Pelkään nykyään neuloja ja pistämistä aivan hulluna. En tiedä kumpaa pelkään enemmän. Todennäköisesti molempia yhtä paljon. Sairaalassa onne...

Blogin parhaimmat